Eksploatacja auta

Czy poniosę koszty wymiany płynów eksploatacyjnych?

W racie serwisowej nie są zawarte koszty płynu do spryskiwaczy i AdBlue, paliwa i dodatków do paliwa. Koszt pozostałych płynów eksploatacyjnych jest zawarty w racie serwisowej, pod warunkiem, że uzupełniasz je zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w instrukcji obsługi samochodu.

Jeśli zdarzy Ci się omyłkowo zatankować złe paliwo lub uzupełnić zbiornik danego płynu nieprzeznaczoną do tego substancją, koszty czyszczenia zbiornika będą refakturowane na Twoją firmę. Pamiętaj, że uruchomienie silnika i jazda samochodem z niewłaściwym paliwem/płynem/substancją może spowodować nieodwracalne uszkodzenie układu wtryskowego oraz silnika.

koszt użytkownika, zakup płynu, użytkowania, koszty eksploatacji, opłata, cena, obciążenie, zużycie, należność, koszt po stronie kierowcy, jak użytkować, dopłata, Rozliczenie kosztów