Zakończenie kontraktu

Dlaczego otrzymałem obciążenie za dodatkowy kluczyk skoro został dosłany po zwrocie auta?

Według Przewodnika Zwrotu Pojazdów podczas zwrotu obowiązkowym wyposażeniem pojazdu jest dodatkowy kluczyk oraz dokumenty.

Opłata za brak kluczyka lub niesprawny kluczyk wynosi 1000 zł, w przypadku systemów key less opłata ta wynosi 2500 zł z zastrzeżeniem, że jeśli koszt rzeczywisty będzie wyższy, użytkownik zostanie obciążony realnymi kosztami. W przypadku dosłania kluczyka w przeciągu 7 dni roboczych od zwrotu pojazdu, kwota zostanie skorygowana.

Brak dodatkowego klucza ma wpływ na wartość odsprzedaży pojazdu.

zwrot auta, koniec kontraktu, zwrot pojazdu, obciążenie za dodatkowy kluczyk