Umowa i polisa

Co jest objęte ubezpieczeniem?

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Greenval obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), autocasco (AC) i od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Certyfikat polisy OC znajdziesz w My Arval Mobile, w sekcji „Moje dokumenty samochodu”.

Warunki ubezpieczenia znajdziesz w swojej umowie. Możesz też skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

Dla kierowców samochodów w programach partnerskich:

KIA for Businnes, Hyundai Fleet Lease, Opel Free 2 Move Lease obowiązuje w miejsce My Arval dedykowana aplikacja My Leez.

ubezpieczenie, polisa, zakres polisy, zakres ubezpieczenia, warunki ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa, certyfikat ubezpieczenia, potwierdzenie ubezpieczenia, ubezpieczeniu, ubezpieczenia