Umowa i polisa

Czym jest udział własny w ubezpieczeniu?

Kwota udziału własnego w szkodzie AC jest ustalona w umowie. Jest to część kosztu likwidacji szkody, którym obciążany jest najemca pojazdu. W zależności od wewnętrznych regulaminów firm najemca może przenieść koszt na kierowcę. Wysokość udziału własnego to 1000 zł netto. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapytaj w Biurze Obsługi Klienta.

  • Sprawdź w umowie warunki szczegółowe ubezpieczenia
  • Zapytaj w Biurze Obsługi Klienta:
ochrona ubezpieczeniowa, certyfikat ubezpieczenia, potwierdzenie ubezpieczenia, polisa, zakres polisy, zakres ubezpieczenia, warunki ubezpieczenia