Eksploatacja auta

Czym jest Zielona Karta?


Zielona karta to międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy. Jest on dowodem ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, zgodnie z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w kraju odwiedzanym przez jego posiadacza. Należy ją posiadać podróżując samochodem w 13 krajach.

Dzięki Zielonej Karcie, jeśli spowodujesz za granicą wypadek lub kolizję drogową, to towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje szkody finansowe wyrządzone osobom trzecim. Zakres ochrony dokumentu jest taki sam, jak ubezpieczenia OC pojazdu.

karta, zielona karta