Eksploatacja auta

Jak odebrać zatrzymany dowód rejestracyjny?

Jeśli Policja zatrzymała Twój dowód rejestracyjny, prześlij do nas oryginał zaświadczenia badania technicznego wraz z oryginałem pokwitowania z Policji. Do przesyłki załącz notatkę z Twoim numerem telefonu oraz adresem, na który mamy odesłać dokument po zrealizowaniu zlecenia.

Dokumenty prześlij lub dostarcz osobiście na adres:
Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. , ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa

dowód rejestracyjny, dowodu rejestracyjnego, duplikat, zatrzymany dowód, uszkodzenie, kradzież