Szkody i assistance

Jak zgłosić szkodę?

1. Zgłoś szkodę w formularzu na My Arval Mobile: rekomendowane rozwiazanie!

Skorzystaj z ikonki „Formularz zgłoszenia szkody”. W aplikacji znajdziesz szczegółową instrukcję.

2. Zgłoś szkodę w formularzu w portalu szkodowym:

3. Możesz też do nas zadzwonić:

Po zgłoszeniu poczekaj na kontakt warsztatu lub rzeczoznawcy, który wstępnie oceni zakres szkody, co umożliwi warsztatowi zaplanowanie naprawy.

Do zgłoszenia szkody potrzebne mogą się okazać dokumenty do zabezpieczenia tzw. praw regresowych. W przypadku uszkodzenia samochodu, które nastąpiło wskutek złego stanu nawierzchni lub aktu wandalizmu, potrzebne będą notatka policyjna i zdjęcia. Wezwij policję na miejsce zdarzenia (jeśli policja odmówi przyjazdu, zanotuj imię i nazwisko osoby, z którą rozmawiasz oraz nazwę i numer posterunku policji).

Pamiętaj, aby zdjęcia obejmowały nie tylko uszkodzenia, ale też cechy charakterystyczne miejsca zdarzenia (skrzyżowanie z nazwami ulic, numer słupka itp.). Jest to bardzo ważne, ponieważ umożliwi zabezpieczenie praw regresowych, czyli uzyskanie odszkodowania z OC sprawcy lub administratora drogi publicznej.
Jeśli doszło do kolizji/stłuczki z innym autem, pamiętaj o spisaniu oświadczenia o zdarzeniu. Będzie ono niezbędne do likwidacji szkody z OC sprawcy.

Pobierz oświadczenie o zdarzeniu drogowym

Pamiętaj, aby wezwać policję, jeśli:

  • nie jesteś sprawcą zdarzenia;
  • są wątpliwości, kto jest sprawcą zdarzenia;
  • podejrzewasz, że sprawca jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
  • sprawca oddalił się od miejsca zdarzenia.
Dla kierowców samochodów w programach partnerskich:

KIA for Businnes, Hyundai Fleet Lease, Opel Free 2 Move Lease obowiązuje w miejsce My Arval dedykowana aplikacja My Leez.

zdarzenie na parkingu, stłuczka, zarysowanie, wypadek, pęknięcie, sprawca, wgniecenie, zdarzenie, pomoc na drodze, odszkodowanie, pomoc po wypadku, zgłoszenie zdarzenia, pomoc drogowa, likwidacja szkody, wezwanie pomocy, formularz zgłoszenia szkody, zgłoszenie szkody, naprawa szkodowa, szkoda, szkoda parkingowa, zgloszenie szkody, kolizja