Szkody i assistance

Jakie koszty poniosę w przypadku uszkodzenia pojazdu wynajmowanego od Arval?

W ramach oferty wynajmu długoterminowego otrzymujesz pakiet ubezpieczeń z określonym udziałem własnym i franszyzą integralną. Oznacza to, że w przypadku szkody Klient zobowiązany jest do pokrycia udziału w szkodzie do wysokości wskazanej we wniosku o najem (dokumencie podsumowującym parametry pojazdy oraz wskazującym wysokość czynszu najmu). Na koniec roku nastąpi również przeliczenie miesięcznego czynszu najmu o wartość wskazaną w Tabeli opłat i prowizji, zależną od ilości szkód na pojeździe w ciągu roku.

koszty, koszty szkody, koszty uszkodzenia pojazdu, uszkodzenie pojazdu