Umowa i polisa

Limit kilometrów jest niewystarczający. Co dalej?

Istnieje możliwość modyfikacji kontraktu. Modyfikacja kontraktu jest zmianą miesięcznej opłaty z tytułu czynszu przeszacowanej w oparciu o zmianę parametrów, takich jak roczny przebieg i długość trwania kontraktu.

Na podstawie informacji na temat rzeczywistych oraz zakontraktowanych przebiegów pojazdów rekomendujemy swoim Klientom przeprowadzenie modyfikacji kontraktu.
Nie rekomendujemy modyfikowania kontraktów trwających krócej niż 6 miesięcy (zbyt krótki okres na wyciągnięcie wniosków o realnym przebiegu), których pozostały termin do zakończenia umowy nie przekracza 6 miesięcy lub różnica przebiegu zakontraktowanego i rzeczywistego wynosi mniej niż 15%. W zależności od wyniku analizy możemy zaproponować modyfikację przebiegu, okresu użytkowania lub obydwu parametrów. W zależności od sposobu modyfikowania parametru miesięczna kwota czynszu może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

W przypadku przekroczenia limitu kilometrów bez modyfikacji kontraktu klient zgodnie z umową zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Arval należności, którą obliczamy na podstawie pomnożenia ilości przekroczonych kilometrów przez określoną we wniosku stawkę za przekroczenie kilometrów (Opłata za km+). Opłata może być naliczana i przedstawiana do zapłaty co rok lub po zakończeniu świadczenia usług.

Jak zmienić limit kilometrów? Skontaktuj się z nami!

limit kilometrowy, liczba, jak zwiększyć limit kilometrow, przekroczyć, limit km, kontrakt, km, modyfikacja, kilometry, przekroczyłem, czynsz, limit kilometrów, zwiększyć limit kilometrów, limit