Serwisowanie auta

Czego nie obejmują usługi serwisowe świadczone przez Arval?

Świadczenie usług serwisowych nie obejmuje pokrywania kosztów wymienionych poniżej czynności i produktów:
– powtarzających się napraw lub wymian elementów eksploatacyjnych wynikających z zaniedbania użytkownika,
– paliwa do pojazdu i płynu do spryskiwaczy,
– mycia i polerowania pojazdu, czyszczenia wnętrza pojazdu,
– napraw wykładzin wewnętrznych będących skutkiem zniszczenia, z wyjątkiem zużycia wynikającego z prawidłowej eksploatacji,
– montażu, naprawy lub wymiany urządzeń nie stanowiących pierwotnego wyposażenia pojazdu lub zamontowanych przez Klienta oraz urządzeń uszkodzonych wskutek niewłaściwego używania,
– napraw uszkodzeń wynikających z działania czynników zewnętrznych, przeciążania pojazdu (przekroczenie dopuszczalnej ładowności), przekroczenia dopuszczalnych obrotów silnika lub nieprzestrzegania zaleceń producenta dotyczących sposobu eksploatacji pojazdu, częstotliwości przeglądów,
– umieszczenia, zmiany lub naprawy wszelkich napisów na pojeździe,
– kosztów parkingów lub garażowania, płatnych dróg i autostrad,
– naprawy usterek i uszkodzeń pojazdu powstałych w związku z: udziałem w imprezach sportowych lub prowadzeniem pojazdu przez osobę nieupoważnioną przez Klienta lub przez osobę będącą pod wpływem substancji mających wpływ na prowadzenie pojazdu.

usługi, serwis, usługi serwisowe, serwisowanie auta, Zakres usług, czego nie obejmuje