Kierowca = Wynajmujący

Czy prezentowany czynsz najmu będzie stały przez cały okres finansowania czy może ulec zmianie?

Czynsz najmu jest z góry określony, ale może ulec zmianom zgodnie z warunkami umowy najmu.

Korekta w wysokości czynszu może być spowodowana rekalkulacją kosztów ubezpieczeń na koniec roku kalendarzowego, wynikającą z powstałych szkód na pojeździe w ciągu danego roku kalendarzowego. Wartość podwyższająca miesięczny czynsz najmu, zależna od ilości szkód na samochodzie w ciągu roku, została wskazana w Tabeli opłat i prowizji, będącej załącznikiem do umowy najmu.

rata, stała rata, czynsz najmu