Umowa i polisa

Czym jest udział własny w ubezpieczeniu?

Kwota udziału własnego w szkodzie AC jest ustalona w umowie. Jest to część kosztu likwidacji szkody, którym obciążany jest Najemca pojazdu. W zależności od wewnętrznych regulaminów firm Najemca może przenieść koszt na kierowcę. Zazwyczaj wysokość udziału własnego to 1230 zł brutto, jest to zależne od warunków umowy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapytaj w Biurze Obsługi Klienta.

warunki ubezpieczenia, zakres polisy, ochrona ubezpieczeniowa, polisa, zakres ubezpieczenia, szkoda, certyfikat ubezpieczenia