Eksploatacja auta

Czym jest Zielona Karta?

Zielona Karta to dokument, który potwierdza za granicą, że w Polsce właściciel pojazdu ma aktualne ubezpieczenie OC. Należy ją posiadać podróżując samochodem w 13 krajach.

Dzięki Zielonej Karcie, jeśli spowodujesz za granicą wypadek lub kolizję drogową, to Towarzystwo Ubezpieczeniowe pokryje szkody finansowe wyrządzone osobom trzecim. Zakres ochrony dokumentu jest taki sam, jak ubezpieczenia OC pojazdu.

kolizja, wypadek, OC, granica, zielona karta, karta, wyjazd służbowy, wyjazd za granicę, wyjazd, ubezpieczenie, za granicę