Kierowca = Wynajmujący

Dlaczego kwota pierwszej faktury różni się od kwoty ustalonej raty?

Jeśli odebrałeś samochód w trakcie miesiąca, to pierwszą fakturę dostaniesz dopiero po zakończeniu miesiąca, w którym odebrałeś samochód. W praktyce odebrany samochód 21 lipca zostanie po raz pierwszy zafakturowany po zakończeniu lipca.

Co ważne kwota na fakturze będzie obejmowała kwotę raty pierwszego pełnego miesiąca, czyli sierpnia oraz kwotę proporcjonalnie wyliczoną z całości raty z dni niepełnego miesiąca, w którym odbierałeś samochód, czyli części lipca. W praktyce odbierając samochód 21 lipca zapłacisz kwotę raty za sierpień oraz proporcjonalnie kwotę za 11 dni lipca.

Pamiętaj! Kwota pierwszej faktury prawie zawsze różni się od kwoty ustalonej raty

wystawienie, wystawienie faktury, faktura, rata, płatności, pierwsza faktura, umowa, podpisanie, podpisanie umowy