Eksploatacja auta

Jak otrzymać duplikat dowodu rejestracyjnego?

W przypadku zgubienia, kradzieży lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego, zgłoś sprawę na adres  bok@bokarval.pl.
Wskaż powód utraty dowodu rejestracyjnego, swój numer telefonu oraz adres, na który mamy odesłać dokument po realizacji zlecenia.

dowodu rejestracyjnego, dowód rejestracyjny, kradzież, duplikat, uszkodzenie