Umowa i polisa

Kiedy muszę dodatkowo ubezpieczyć samochód?

Ubezpiecz dodatkowo samochód tylko w przypadku wyjazdu do krajów zwiększonego ryzyka

Jeżeli wyjeżdżasz do Rosji, Ukrainy, Białorusi lub Mołdawii zgłoś zapotrzebowanie na dodatkowe dokumenty poprzez portal.

Pojazd zostanie dodatkowo ubezpieczony w zakresie autocasco ze względu na podwyższone ryzyko wystąpienia kradzieży lub wandalizmu. Jeżeli podróżujesz do innych niż ww. państw europejskich, nie ma konieczności doubezpieczenia/rozszerzania ubezpieczenia, ponieważ standardowy pakiet ubezpieczeń autocasco obejmuje całe terytorium Europy.

certyfikat ubezpieczenia, warunki ubezpieczenia, zakres polisy, potwierdzenie ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa, polisa, zakres ubezpieczenia, za granicą, wyjazdy, wakacyjne