Szkody i assistance

Jak długo będę czekać na pomoc drogową?

Średni czas dojazdu pomocy drogowej na terenie Polski wynosi w mieście 60 minut, a poza miastem – 90 minut.

Pamiętaj, że średni czas realizacji usługi w Polsce uzależniony jest od warunków lokalnych w danym miejscu, takich jak: warunki drogowe, warunki pogodowe, dostępność pomocy drogowej.

W przypadku pomocy na drodze organizowanej za granicą czas realizacji usługi jest uzależniony od warunków lokalnych w danym miejscu, takich jak: warunki drogowe, warunki pogodowe, dostępność pomocy drogowej.

pomoc drogowa, pomoc po wypadku, wezwanie pomocy, czas, assistance, czas dojazdu, czekać, pomoc na drodze