Eksploatacja auta

Jak odebrać zatrzymany dowód rejestracyjny?

W celu odblokowania zatrzymanego dowodu rejestracyjnego przez policję prosimy o wysłanie pocztą kurierską lub dostarczenie osobiście oryginału badania technicznego łącznie z oryginałem pokwitowania policyjnego, adresem zwrotnym i numerem kontaktowym do siedziby Arval:

Kancelaria
Arval Service Lease Polska Sp. z o. o.
ul. Wołoska 24
02-675 Warszawa

uszkodzenie, kradzież, duplikat, zatrzymany dowód, dowód rejestracyjny, dowodu rejestracyjnego