Eksploatacja auta

Jak otrzymać duplikat dowodu rejestracyjnego?

W celu uzyskania duplikatu dowodu rejestracyjnego z powodu zagubienia, kradzieży czy zniszczenia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 224545500 lub mailowy (cok@serwisarval.pl) z prośbą o wystawienie duplikatu dowodu rejestracyjnego. Prosimy o podanie numeru rejestracyjnego w temacie wiadomości. E-mail powinien także zawierać informację na jaki adres powinniśmy odesłać duplikat dowodu, a w przypadku jego kradzieży również skan potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez policję.

dowodu rejestracyjnego, uszkodzenie, kradzież, duplikat, zatrzymany dowód, dowód rejestracyjny