Umowa i polisa

Jak zgłosić reklamację?

Jeżeli coś poszło nie tak, możesz zgłosić reklamację w dowolny sposób:

Wybierz temat, którego dotyczy reklamacja, aby porozmawiać z konsultantem.

  • Reklamację możesz również zgłosić listownie na adres naszej siedziby.

Jeżeli reklamacja dotyczy bieżącej obsługi kontraktu, napisz do nas: cok@serwisarval.pl.

bok, kontakt, skarga, reklamacja, obsługa, biuro