Umowa i polisa

Czym jest udział własny w ubezpieczeniu?

Kwota udziału własnego w szkodzie AC jest ustalona w umowie. Jest to część kosztu likwidacji szkody, którym obciążany jest najemca pojazdu. Przykładowo, jeżeli koszt naprawy szkody wyniósł 1500 zł, a w umowie udział własny wynosi 1000 zł, firma lub zostanie obciążona kwotą 1000 zł. Jeżeli koszt naprawy wyniósłby 500 zł przy udziale własnym 1000 zł, obciążenie wyniosłoby 500 zł, ponieważ koszt naprawy jest niższy niż wysokość udziału własnego. W zależności od wewnętrznych regulaminów firm najemca może przenieść koszt na kierowcę. Standardowo w naszych umowach wynosi ona 1000 zł, ale być może w przypadku Twojego samochodu została ustalona indywidualnie. Jeśli chcesz sprawdzić wysokość udziału własnego:

  • sprawdź w umowie warunki szczegółowe ubezpieczenia,
  • zapytaj Opiekuna Floty w Twojej firmie.
udział własny, udział, udzial, własny, wlasny, warunki ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa, zakres polisy, certyfikat ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia, polisa