Umowa i polisa

Co jest objęte ubezpieczeniem?

W zależności od decyzji firmy, która użytkuje auto, pojazd może być ubezpieczony w zewnętrznym towarzystwie ubezpieczeniowym bądź w towarzystwie ubezpieczeniowym Greenval, które współpracuje z Arval. Jeśli nie wiesz gdzie dane auto jest ubezpieczone, skontaktuj się ze swoim opiekunem floty.

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Greenval obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), autocasco (AC) i od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Jeśli auto jest ubezpieczone w Greenval, a mimo to nie możesz odnaleźć aktualnej polisy OC w aplikacji, skontaktuj się telefonicznie (tel. 224545500) bądź mailowo (cok@serwisarval.pl) z Centrum Obsługi Kierowców. Konsultant może zaktualizować dane aplikacji lub, w razie potrzeby, przesłać Ci skan polisy mailem.

Posiadanie papierowej wersji polisy OC nie jest obowiązkowe. Dane dotyczące ubezpieczenia zawarte są w bazie pojazdów CEPiK i na stronie internetowej UFG.

Certyfikat polisy OC znajdziesz w My Arval Mobile, w sekcji „Moje dokumenty samochodu”.

Warunki ubezpieczenia znajdziesz w swojej umowie lub u Opiekuna Floty w Twojej firmie.

Zakres ubezpieczenia a także odcinek polisy OC zawartej w towarzystwie zewnętrznym otrzymasz od swojego opiekuna floty.

Dodatkowe pytania na temat zakresu ubezpieczenia możesz także kierować na adres mailowy polisy@arval.pl.

zakres ubezpieczenia, polisa, potwierdzenie ubezpieczenia, ubezpieczeniu, ubezpieczenie, ubezpieczenia, warunki ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa, zakres polisy, certyfikat ubezpieczenia