Umowa i polisa

Gdzie znajdę polisę OC?

Polisę OC znajdziesz w My Arval Mobile. Certyfikat ubezpieczenia jest udostępniony na ekranie głównym, w sekcji „Moje dokumenty samochodu”. Posiadanie papierowej wersji polisy OC nie jest obowiązkowe. Dane dotyczące ubezpieczenia zawarte są w bazie pojazdów CEPiK.

polisa, potwierdzenie ubezpieczenia, warunki ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa, zakres polisy, certyfikat ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia