Umowa i polisa

Kiedy muszę dodatkowo ubezpieczyć samochód?

Ubezpiecz dodatkowo samochód tylko w przypadku wyjazdu do krajów zwiększonego ryzyka.

Jeżeli wyjeżdżasz do Rosji, Ukrainy, Białorusi lub Mołdawii, to należy zgłosić ten fakt Opiekunowi Floty Twojej firmy. Pojazd zostanie dodatkowo ubezpieczony w zakresie autocasco ze względu na podwyższone ryzyko wystąpienia kradzieży lub wandalizmu. Jeżeli podróżujesz do innych niż ww. państw europejskich, nie ma konieczności doubezpieczenia/rozszerzania ubezpieczenia, ponieważ standardowy pakiet ubezpieczeń autocasco obejmuje całe terytorium Europy.

wyjazdy, za granicą, warunki ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa, zakres polisy, certyfikat ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia, polisa, wakacyjne