Szkody i assistance

Jak zgłosić szkodę?

Zgłoś szkodę w formularzu na My Arval Mobile

Skorzystaj z ikonki „Zgłoś szkodę” (obecnie „Formularz zgłoszenia szkody”). W aplikacji znajdziesz szczegółową instrukcję.

Zgłoszenie szkody w aplikacji MyArval jest możliwe tylko gdy Twoje auto jest ubezpieczone w Greenval. Jeżeli auto jest ubezpieczone w innym towarzystwie ubezpieczeniowym konieczne będzie zgłoszenie szkody telefonicznie. Jeśli nie jesteś pewny/a gdzie jest ubezpieczone auto, skontaktuj się z opiekunem floty w Twojej firmie.

Możesz też do nas zadzwonić:

Po zgłoszeniu poczekaj na kontakt warsztatu lub rzeczoznawcy, który wstępnie oceni zakres szkody, co umożliwi warsztatowi zaplanowanie naprawy.

Do zgłoszenia szkody potrzebne mogą się okazać dokumenty do zabezpieczenia tzw. praw regresowych. W przypadku uszkodzenia samochodu, które nastąpiło wskutek złego stanu nawierzchni lub aktu wandalizmu, potrzebne będą notatka policyjna i zdjęcia. Wezwij policję na miejsce zdarzenia (jeśli policja odmówi przyjazdu, zanotuj imię i nazwisko osoby, z którą rozmawiasz oraz nazwę i numer posterunku policji).

Pamiętaj, aby zdjęcia obejmowały nie tylko uszkodzenia, ale też cechy charakterystyczne miejsca zdarzenia (skrzyżowanie z nazwami ulic, numer słupka itp.). Jest to bardzo ważne, ponieważ umożliwi zabezpieczenie praw regresowych, czyli uzyskanie odszkodowania z OC sprawcy lub administratora drogi publicznej.
Jeśli doszło do kolizji/stłuczki z innym autem, pamiętaj o spisaniu oświadczenia o zdarzeniu. Będzie ono niezbędne do likwidacji szkody z OC sprawcy.

Pobierz oświadczenie o zdarzeniu drogowym

Pamiętaj, aby wezwać policję, jeśli:

  • nie jesteś sprawcą zdarzenia;
  • są wątpliwości, kto jest sprawcą zdarzenia;
  • podejrzewasz, że sprawca jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
  • sprawca oddalił się od miejsca zdarzenia.
zdarzenie na parkingu, sprawca, zarysowanie, kolizja, wgniecenie, wypadek, pęknięcie, stłuczka, pomoc na drodze, zdarzenie, pomoc drogowa, naprawa szkodowa, pomoc po wypadku, odszkodowanie, wezwanie pomocy, formularz zgłoszenia szkody, likwidacja szkody, szkoda parkingowa, zgłoszenie zdarzenia