Szkody i assistance

Jakie dokumenty i druki potrzebne są przy szkodzie?

Druk zgłoszenia szkody Greenval

OWU AC Greenval

Wspólne oświadczenia o zdarzeniu drogowym

Pamiętaj!

W przypadku ubezpieczenia innego niż Greenval powiadom również o szkodzie swojego ubezpieczyciela zgodnie z danymi kontaktowymi na polisie ubezpieczeniowej.

W przypadku wszelkiego rodzaju szkód, za których powstanie odpowiadają inne osoby, zawsze pamiętaj o spisaniu oświadczenia w którym będą podane:

  • data i miejsce zdarzenia (dokładny adres),
  • szczegółowe dane dotyczące przebiegu zdarzenia (co się stało, gdzie i w jaki sposób),
  • dane sprawcy zdarzenia (imię i nazwisko, dane adresowe, nr polisy, nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego).

Pobierz oświadczenie o zdarzeniu drogowym

Pamiętaj!

W każdej z ww. sytuacji wykonaj na miejscu szkody dokumentację zdjęciową bezpośrednio po powstaniu szkody lub jej zauważeniu. Pozwala to często uniknąć kwestii spornych przy wypłacie odszkodowania.

sprawca, zarysowanie, kolizja, wgniecenie, wypadek, pęknięcie, stłuczka, pomoc na drodze, zdarzenie, pomoc drogowa, naprawa szkodowa, pomoc po wypadku, odszkodowanie, formularz zgłoszenia szkody, likwidacja szkody, szkoda parkingowa, zgłoszenie zdarzenia, zdarzenie na parkingu