Eksploatacja auta

Czy będę ponosił/-a jakieś koszty jako użytkownik?

  • Jeżeli korzystasz z sieci serwisowej Arval, to jesteś obsługiwany/-a bezgotówkowo.
  • W przypadku szkody, w której jesteś sprawcą, możliwe jest naliczenie udziału własnego w wysokości przewidzianej umową ubezpieczenia.
  • W zależności od zakresu kontraktu możesz ponosić koszty codziennej eksploatacji, np. koszt paliwa, koszt niektórych płynów eksploatacyjnych. Szczegóły dotyczące rozliczenia kosztów uzyskasz w Biurze Obsługi Klienta lub w polityce flotowej Twojej firmy.
opłata, koszty eksploatacji, obciążenie, rozliczenie kosztów, zakup płynu, zużycie, należność, dopłata, cena, koszt po stronie kierowcy, jak użytkować, koszt użytkownika, użytkowania