Eksploatacja auta

Czy poniosę koszty wymiany płynów eksploatacyjnych?

W racie serwisowej nie są zawarte koszty płynu do spryskiwaczy i AdBlue, paliwa i dodatków do paliwa. Koszt pozostałych płynów eksploatacyjnych jest zawarty w racie serwisowej, pod warunkiem, że uzupełniasz je zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w instrukcji obsługi samochodu.

opłata, koszty eksploatacji, obciążenie, rozliczenie kosztów, zakup płynu, zużycie, należność, dopłata, cena, koszt po stronie kierowcy, jak użytkować, koszt użytkownika, użytkowania