Zakończenie kontraktu

Jak będzie przebiegał zwrot?

Pobierz instrukcję zwrotu pojazdu

Zwrot pojazdu
Podczas odbioru pracownik firmy logistycznej sporządzi protokół, w którym wskaże wszystkie widoczne uszkodzenia pojazdu. Uwagi te nie muszą oznaczać dodatkowych obciążeń z tytułu nadmiernych uszkodzeń – to tylko wstępne oględziny. Protokół jest dokumentem potwierdzającym zakończenie kontraktu. Zapoznaj się z nim, a następnie podpisz dokument. Od tej chwili odpowiedzialność za pojazd przechodzi na firmę logistyczną. Wskazówka: przeprowadź zwrot na zewnątrz lub w przypadku złej pogody w dobrze oświetlonym garażu.

Inspekcja pojazdu
Po zakończeniu oględzin proszę o zapoznanie się z protokołem na mobilnym urządzeniu. Po jego podpisaniu będzie on automatycznie wysyłany w formie maila na wskazany adres, jako potwierdzenie zwrotu pojazdu do Arval.
Następnie pojazd transportowany jest do centrum logistycznego, gdzie niezależny rzeczoznawca dokonuje szczegółowej inspekcji. Rzeczoznawca, na podstawie Przewodnika Zwrotu Pojazdu klasyfikuje wszystkie nienaprawione uszkodzenia i ocenia, czy są normatywne czy też obniżają wartość pojazdu (uszkodzenia ponadnormatywne). Kalkuluje także wysokość obciążenia, biorąc pod uwagę koszt naprawy uszkodzeń skorygowany według wskazań tabeli amortyzacyjnej. Szczegółowy raport z ekspertyzy, wraz z dokładnymi zdjęciami stanu pojazdu i kalkulacjami ewentualnych obciążeń zostanie przesłany do Ciebie. Zastrzeżenia dotyczące ekspertyzy można zgłosić w ciągu 3 dni od otrzymania materiałów

Raport
Po otrzymaniu szczegółowego raportu z ekspertyzy wraz ze zdjęciami prezentującymi stan pojazdu i kalkulacjami
ewentualnych obciążeń Twój pracodawca może zgłosić swoje zastrzeżenia w ciągu 3 dni.

instrukcja zwrotu, przygotowanie do zwrotu, zwrot, zwrot samochodu, zwrot auta, jak zwrocic auto, zwrot pojazdu