Eksploatacja auta

Co w przypadku kradzieży tablic rejestracyjnych?

W przypadku kradzieży jednej lub dwóch tablic rejestracyjnych pamiętaj, aby kradzież zgłosić na Policję.

Auto powinno zostać przerejestrowane. Dlatego aby uzyskać nowe tablice rejestracyjne, przekaż do nas:

  • dowód rejestracyjny,
  • pozostałą tablicę (w przypadku kradzieży tylko jednej z nich),
  • zaświadczenie z policji o zgłoszeniu kradzieży,
  • notatkę z Twoim numerem telefonu oraz adresem, na który powinniśmy przekazać tablice po realizacji zlecenia.

Dokumenty prześlij lub dostarcz osobiście na adres:
Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. , ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa

uszkodzenie, kradzież, duplikat, zatrzymany dowód, tablica rejestracyjne, uszkodzenie tablicy, tablicy rejestracyjnej