Eksploatacja auta

Co w przypadku uszkodzenia tablic rejestracyjnych?

Jeśli tablice rejestracyjne lub tylko jedna z nich uległa zniszczeniu, np. wskutek wypadku, przekaż do nas tablice oraz dowód rejestracyjny.

Załącz notatkę z numerem telefonu oraz adresem, na który mamy odesłać tablice po zrealizowaniu zlecenia. Dokumenty prześlij lub dostarcz osobiście na adres:
Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. , ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa