Szkody i assistance

Co w wypadku zdarzeń, w których sprawcą jest inny pojazd, osoba lub zwierzę?

W przypadku wszelkiego rodzaju szkód, za których powstanie odpowiadają inne osoby, zawsze pamiętaj o spisaniu oświadczenia, w którym będą podane:

  • data i miejsce zdarzenia (dokładny adres),
  • szczegółowe dane dotyczące przebiegu zdarzenia (co się stało, gdzie i w jaki sposób),
  • dane sprawcy zdarzenia (imię i nazwisko, dane adresowe, nr polisy, nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego).

Wspólne oświadczenia o zdarzeniu drogowym

Pamiętaj!

W każdej z ww. sytuacji wykonaj na miejscu szkody dokumentację zdjęciową bezpośrednio po powstaniu szkody lub jej zauważeniu. Pozwala to często uniknąć kwestii spornych przy wypłacie odszkodowania.

Sprawdź jak postępować w przypadku szkody/ stłuczki/ kolizji.

łoś, zarysowanie, sarne, wgniecenie, jelenia, formularz zgłoszenia szkody, zdarzenie na parkingu, loś, pomoc po wypadku, zgłoszenie zdarzenia, potracenie, pęknięcie, szkoda, sarna, sprawca, łosia, zajaca, stłuczka, los, zajac, szkoda parkingowa, zając, odszkodowanie, Jelen, pomoc drogowa, losia, naprawa szkodowa, zająca, zdarzenie, jeleń, kolizja, sarnę, pomoc na drodze, łos, likwidacja szkody, uderzylem, wypadek