Szkody i assistance

Jakie dokumenty i druki potrzebne są przy szkodzie?

Druk zgłoszenia szkody Greenval

OWU AC Greenval

Pobierz oświadczenie o zdarzeniu drogowym

Pamiętaj!

W przypadku ubezpieczenia innego niż Greenval powiadom również o szkodzie swojego ubezpieczyciela zgodnie z danymi kontaktowymi na polisie ubezpieczeniowej

W przypadku wszelkiego rodzaju szkód, za których powstanie odpowiadają inne osoby zawsze pamiętaj o spisaniu oświadczenia w którym będą podane:

  • data i miejsce zdarzenia (dokładny adres),
  • szczegółowe dane dotyczące przebiegu zdarzenia (co się stało, gdzie i w jaki sposób),
  • dane sprawcy zdarzenia (imię i nazwisko, dane adresowe, nr polisy, nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego).

Pamiętaj!

W każdej z ww. sytuacji wykonaj na miejscu szkody dokumentację zdjęciową bezpośrednio po powstaniu szkody lub jej zauważeniu. Pozwala to często uniknąć kwestii spornych przy wypłacie odszkodowania.

formularz zgłoszenia szkody, zdarzenie na parkingu, pomoc po wypadku, zgłoszenie zdarzenia, pęknięcie, szkoda, sprawca, stłuczka, szkoda parkingowa, odszkodowanie, pomoc drogowa, naprawa szkodowa, zdarzenie, kolizja, pomoc na drodze, likwidacja szkody, wypadek, zarysowanie, wgniecenie