Zakończenie kontraktu

Jak będzie przebiegał zwrot?

Pobierz instrukcję zwrotu pojazdu

Zwrot pojazdu
Podczas odbioru pracownik firmy logistycznej sporządzi protokół, w którym wskaże wszystkie widoczne uszkodzenia pojazdu. Uwagi te nie muszą oznaczać dodatkowych obciążeń z tytułu nadmiernych uszkodzeń – to tylko wstępne oględziny. Protokół jest dokumentem potwierdzającym zakończenie kontraktu. Zapoznaj się z nim, a następnie podpisz dokument. Od tej chwili odpowiedzialność za pojazd przechodzi na firmę logistyczną. Wskazówka: przeprowadź zwrot na zewnątrz lub w przypadku złej pogody w dobrze oświetlonym garażu.

Inspekcja pojazdu
Zwrócony pojazd trafia do centrum logistycznego, gdzie niezależny, certyfikowany rzeczoznawca, na podstawie Przewodnika zwrotu pojazdu , klasyfikuje wszystkie nienaprawione uszkodzenia i ocenia, czy są one normatywne, czy też obniżają wartość pojazdu. Określi także wysokość obciążenia, biorąc pod uwagę koszt naprawy uszkodzeń
skorygowany według wskazań tabeli amortyzacyjnej.

zwrot, przygotowanie do zwrotu, instrukcja zwrotu